Marrëdhënia në çift

Mos u dorëzoni, seksi më i mirë bëhet në këtë moshë …

+

sekksdf

Ndiheni energjikë, keni një jetë aktive seksuale dhe mendoni se po përjetoni çastet me erotike të jetës suaj.. E keni gabim, për seksin më të mirë të jetës suaj duhet të prisni dhe pak ! Ndonëse përfundimet nuk kanë dalë nga një studim i mirëfilltë shkencor, vlen të thuhet se sondazhi i zhvilluar online dhe në kushtet e anonimatit ka pasur target grup të synuar njerëzit në të 50 e 60 e tyre, njerëz që kanë mbi 30 vite jetë aktive seksuale. Sipas njerëzve të anketuar seksi më i mirë bëhet në dekadën e 4 të jetës, specifiksht në vitin e 46. Mos u ngutni, keni kohë deri atëherë, shijojeni dhe përgatituni për vitet e arta.