Shkallët, hyrjet në shtepi dhe korridoret

E Mërkurë, 18 Korrik 2018